Rozbudowa ZOiSOK

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym.

Całkowita wartość projektu: 5 498 998,18 zł Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 4 030 059,59 zł Beneficjent: Gmina Police

Ruszyła rozbudowa Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym. Gmina Police pozyskała na ten cel 4 030 059,59 zł w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zachodniopomorskiego, czyli ponad 73% wartości całej inwestycji, która będzie kosztowała 5 498 998,18 zł. Projekt pn. „Rozwój selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych wraz z rozbudową Zakładu Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym” będzie realizowany do IV kwartału 2012 r. Przedsięwzięcie uwzględnia rozbudowę hali segregacji odpadów, zakup i montaż urządzeń linii segregacji odpadów, budowę placu kompostowania, rozbudowę towarzyszącej infrastruktury technicznej i zakup 200 pojemników do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych z zestawem transportowym. W ramach projektu zostanie przeprowadzona akcja promocyjna skierowana do mieszkańców, która będzie miała na celu podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie zagospodarowania odpadów. W ten sposób powstanie system gospodarowania odpadami zgodny z założeniami Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO), przyczyniający się do rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gminy Powiatu Polickiego stanowią część Szczecińsko – Polickiego Regionu Gospodarki Odpadami. ZOiSOK w Leśnie Górnym jest określany jako Zakład, który będzie kooperował z planowanym do budowy Zakładem Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Szczecinie poprzez odbiór frakcji do kompostowania. Stąd konieczność zwiększenia mocy przerobowej instalacji ZOiSOK oraz budowa placu kompostowania. Odzyskany kompost może być wykorzystywany do unieszkodliwiania na kwaterze składowania. Zapobiegnie to unieszkodliwianiu tradycyjną metodą przy użyciu surowców
naturalnych.

środa, 2 listopada 2011 roku