Powiatowy Urząd Pracy

pup.jpg Powiatowy Urząd Pracy
ul. Kościuszki 5
72-010 Police


centrala: 091 424 08 60
sekretariat: 091 424 08 59
fax: 091 317 66 81
http://pup.policki.pl/

czwartek, 28 czerwca 2007 roku