Odpady wielkogabarytowe to odpady, które ze względu na duże rozmiary nie mieszczą się do pojemnika, np. stoły, szafy, sofy, dywany, materace, rowery, wózki dziecięce, zabawki dużych rozmiarów.

Odpady wielkogabarytowe z gospodarstw domowych

Odbiór tych odpadów z gospodarstw domowych na terenie Gminy Police odbywa się  w ramach umowy zawartej w drodze przetargu. Odpady odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem. Z zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej odpady odbierane są raz na da miesiące, natomiast z zabudowy wielorodzinnej raz na dwa tygodnie.

Odpady wielkogabarytowe z przedsiębiorstw

Odbiór tych odpadów odbywa się w oparciu o indywidualne zlecenia przedsiębiorstw z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych prowadzonego przez Burmistrza Polic.