ROZPORZĄDZENIE NR 28/2021 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 17 grudnia 2021 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

POBIERZ DOKUMENT PDF


Terminarz polowań zbiorowych „Nadodrzańskiego Koła Łowieckiego” w Szczecinie na sezon 2021/2022.

DOKUMENT WORD


Harmonogram polowań zbiorowych koła Łowieckiego "SOKÓŁ",  

Dokument PDF


Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego nr 12/2021 pobierz dokument PDF

Pismo ogólne do podmiotu publicznego

Pismo PLW nr PIW3262.Z.070.10.2021


ROZPORZĄDZENIE NR 10/2020 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO

z dnia 20 października 2020 r.
w sprawie odstrzału sanitarnego dzików na terenie województwa zachodniopomorskiego

pobierz dokument w formacie PDF