ZARZĄDZENIE Nr 59/2020 Burmistrza Polic z dnia 3 kwietnia 2020 roku w sprawie szczególnej formy udzielania pomocy przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie Gminy Police poprzez wprowadzenie zwolnienia z czynszu za najem lokali użytkowych i dzierżawę gruntu oraz za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Burmistrz Polic wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom, którzy są objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami przypomina o możliwości  złożenia  przez właściciela nieruchomości stosownej deklaracji, która będzie podstawą do zwolnienia z opłat za odbiór odpadów komunalnych. 

Burmistrz Polic informuje, że z uwagi na wprowadzenie od 25 marca br. w całym kraju nowych zasad bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa (COVID-19), Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przy ulicy Tanowskiej w Policach będzie zamknięty od 30 marca do 11 kwietnia.

W związku z zamknięciem Punktu Interwencji Kryzysowej przy ul. Piaskowej 97 z powodu epidemii koronawirusa, istnieje możliwość skorzystania z bezpłatnej  porady prawnika (w ramach tego Punktu) telefonicznie, w każdy wtorek w godzinach 17:00-20:00 , a w sprawach pilnych także poza tym dniem.
Telefon 519 17 85 73 Róża Kłys

Z uwagi na zagrożenie koronawirusem w Urzędzie Stanu Cywilnego w Policach będzie prowadzona jedynie rejestracja zgonów. W przypadku pozostałych spraw prosimy o kontakt pod nr tel. 91 317 54 15