W piątkowy wieczór w gościnnych progach Hotelu Dobosz w Policach odbyła się piłkarska gala podsumowująca szósty plebiscyt „Piłkarz Roku” organizowany corocznie przez Zachodniopomorski Związek Piłki Nożnej, Głos Szczeciński i portal Ligowiec.net.

„Police szyją dla Australii” to inicjatywa policzanek, które chciały pomóc cierpiącym w australijskich pożarach zwierzętom. I pomogły, wysyłając do Australii około 700 akcesoriów wspomagających proces leczenia i gojenia się ran.

Zarządzenie w sprawie naboru, razem z formularzem zgłoszenia oraz wzorem listy poparcia dostępne jest poniżej. Zgłoszenia kandydatów przyjmowane będą do 24 lutego 2020 roku.

W skład Rady Seniorów wchodzić będzie 15 osób – mieszkańców gminy Police.

Trzy osoby będą przedstawicielami seniorów, a dwanaście osób w Radzie to przedstawiciele podmiotów działających na rzecz seniorów (np. organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, klubów seniorów funkcjonujących przy radach osiedlowych lub w sołectwach i innych).

W Miejskim Ośrodku Kultury w Policach odbyła się uroczystość z okazji 80 rocznicy pierwszej zsyłki Polaków na Sybir, do Kazachstanu i w głąb Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.

We wtorek 4 lutego 2020 r. w godzinach wieczornych w Kulturbahnhof w Greifswaldzie miało miejsce spotkanie noworoczne, którego gościem specjalnym była Kanclerz Niemiec – Pani Angela Merkel. Wśród zaproszonych gości, był również burmistrz Polic Władysław Diakun. Razem z burmistrz miasta partnerskiego Pasewalk i przewodniczącą Rady Powiatu Pomorze Przednie – Greifswald – Panią Sandrą Nachtweih doszło do spotkania z panią Kanclerz i rozmów na temat polsko – niemieckiej współpracy na płaszczyźnie regionalnej. Pani Merkel przekazała wyrazy uznania i życzyła dalszej owocnej współpracy.