01.09.2017 – 31.01.2018

Na zajęciach z języka angielskiego, realizowane w ramach projektu „ Lepszy start ”, uczęszczali uczniowie z klasy drugiej i trzeciej gimnazjum.. Zajęcia odbywały się w wymiarze 2 godzin lekcyjnych tygodniowo dla każdej grupy. W okresie od września do końca stycznia każda grupa odbyła 32 godziny zajęć.   Uczestniczyło w nich dwudziestu czterech uczniów. Na pierwszych zajęciach przeprowadzony zostały test sprawdzający poziom wiedzy i umiejętności uczniów, co pozwoliło zaplanować pracę.  

 Zajęcia były realizowane zgodnie z tematyką zawartą we wcześniej przygotowanym programie.        W zakresie słownictwa zostały powtórzone i utrwalone tematy z działów: Człowiek, Rodzina, Sztuka, Upodobania, Zainteresowania …

Uczniowie rozwijali sprawności słuchania, mówienia, czytania i pisania w języku angielskim.  Umiejętność mówienia była ćwiczona poprzez udział w Debacie Oksfordzkiej, za pomocą dialogów w parach i grupach.

Aby rozwijać umiejętność czytania ze zrozumieniem uczestnicy projektu przeczytali lekturę „Alicja w krainie Czarów”. Napisali plan wydarzeń, streszczenie, charakterystykę wybranych postaci, przygotowali zestawy ciekawych słów do nauczenia się.

Uczniowie uczyli się przetwarzać informacje w zakresie języka angielskiego poprzez tworzenie gier planszowych, dubbingowanie fragmentów filmów i tworzenie napisów.

W celu podnoszenia kompetencji językowych wykonywali zadania ze słuchania, czytania i używania struktur gramatycznych na poziomie B1 i B2.