W ramach projektu „Lepszy start” prowadzone są zajęcia korekcyjno- kompensacyjne dla uczniów gimnazjum z dysleksją rozwojową. Podczas zajęć uczniowie mają dodatkową lekcję i dodatkową szansę na: usprawnianie swojej mowy,  opanowanie podstawowych umiejętności szkolnych czytania i pisania czy rozwijanie percepcji słuchowej i wzrokowej. Bardzo chętnie też realizują się manualnie, rozwiązując m. In . dyktanda graficzne. Na zajęciach są stosowane różnorodne metody pracy iciekawe środki dydaktyczne, np. zeszyty ćwiczeń, gry dydaktyczne, loteryjki sylabowe, puzzle dydaktyczne itp.Gimnazjaliści są bardzo aktywni, chętnie pracują, wykazują duże zainteresowanie tym, co będą robić na  zajęciach.