Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 17.01.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 2/18 informujący o przeznaczeniu do zamiany nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Police położonej w obrębie ewidencyjnym 15-Police, określonej numerem działki 1937/133 o powierzchni 160 m2, dla której prowadzona  jest księga wieczysta KW SZ2S/00017730/7, na nieruchomość  określoną numerem działki 3114/2 o powierzchni 27 m2 z obrębu ewidencyjnego 15-Police, posiadającą księgę wieczystą KW SZ2S/00011278/8 stanowiącą własność osób fizycznych.

wykaz nr 2/18