Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 16.11.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego   w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 36/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonej numerem działki 379/2   z obrębu 1-Police.

 wykaz nr 36/17