Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 14/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bankowej 15/1 i 25/9, ul. Tadeusza Kościuszki 3/8, ul. Nowopol 36/8, ul. Piaskowej 43/3, ul. Józefa Piłsudskiego 8b/6, ul. Słowiańska 6/1i ul. Wojska Polskiego 6/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Burmistrz
Władysław Diakun

WYKAZ NR 14/17