Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.05.2017 r. w siedzibie Urzędu (1 piętro) został wywieszony wykaz nr 18/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Grzybowej 46/2 wraz ze sprzedażą gruntu, w udziale.

Burmistrz Police

Władysław Diakun

WYKAZ NR 18/17