Znak: GG.6845.178 .2017.TR

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 11.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 18/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości  stanowiących własność Gminy Police. 

wykaz nr 18/Dz/17