Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 tekst jednolity z z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 2.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach (I piętro) został wywieszony  wykaz nr 13/17 przeznaczający do oddania w użytkowanie wieczyste, w trybie bezprzetargowym, działkę położoną w Policach przy ul. Nowopol numer 38, w udziale

wykaz nr 13/17