ZnakGG.6845.263.2017.MB

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  02.05.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 17/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

 Wykaz Nr 17/Dz/17