Znak: GG.6845.227.2017.TR

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu  27.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na   okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 16/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomość  stanowiącą własność Gminy Police.

wykaz nr 16/Dz/17