Znak: GG.6840.6.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j.Dz.U.2016.2147 z późn. zm), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 28.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 20/16  informującego  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2037/161 z obrębu ewidencyjnego 10-Police.

 

ANEKS NR 1 DO WYKAZU NR 20/16

z dnia 28.09.2016 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z póżn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

1.Punkt 3 wykazu otrzymuje brzmienie:

Opis nieruchomości:  działka położona jest w centrum tzw. Starych Police , w obrębie ulicy Traugutta. Stanowi działkę gruntową o typowym kształcie, zabudowaną budynkiem gospodarczym o pow. zabudowy 27 m2 Ściany budynku z cegły, fundamenty ceglane, dach kryty papą. Budynek jest w złym stanie technicznym. Działka porośnięta jest pojedynczymi  drzewami. Na działce znajduje się czynne przyłącze gazowe niskiego ciśnienia DN80 oraz czynny gazociąg niskiego ciśnienia DN 150, przez działkę przechodzą sieci kanalizacji  sanitarnej. Lokalizację drzew i sieci należy uwzględnić przy planowanej inwestycji,
a w przypadku kolizji  uzyskać zgodę  na usuniecie drzew wchodzących w zakres inwestycji oraz  na przeniesienie sieci. Do czasu przeniesienia sieci kanalizacyjnej nabywca zobowiązany będzie do ustanowienia na rzecz Gminy Police nieodpłatnej służebności przesyłu.
W sąsiedztwie nieruchomości znajdują się zabudowane tereny budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego, usługowe, szkoła, przedszkole.  Teren przylegający do działki wyposażony jest w następujące urządzenia komunalne: utwardzony dojazd, wodociąg, energia elektryczna, kanalizacja , gaz.

2. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks do wykazu  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 28.04.2017 r.

 

 

 

 

 

Police, 28.04.2017 r.