Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 20.04.2017 w siedzibie Urzędu (1 piętro) został wywieszony wykaz nr 9/17 przeznaczający do sprzedaży na rzecz najemców lokale mieszkalne, położone w Policach przy ul. Bohaterów Westerplatte 6/5, ul. Robotniczej 20/1 i 29/3, ul. Wojska Polskiego 54/4 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz 9/17