Znak: GG.6840.24.2017.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U.2016.2147 z późń. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń, na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  12 /17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu użytkowego  położonego w Policach  przy ul. Wojska Polskiego 16 wraz z udziałem w wysokości 53/1000 części. w  częściach wspólnych gruntu i  budynku.

WYKAZ NR 12/17