Znak: GG.6840.22.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 11/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej numerem działki  533/1 z obrębu 1-Police.

WYKAZ NR 11/17