Znak: GG.6840.9.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 10/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 475/4 o pow. 137 m2 z obrębu 1-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 475/1.

WYKAZ NR 10/17