Znak: GG.6840.5.2017.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  6 /17  informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Szkolnej 1/3 wraz z udziałem
w  udziale w wysokości 260/1000 części w częściach wspólnych gruntu i budynków.

WYKAZ NR 6/17