Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147t.j.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 3/17  informującego o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2727/12 z obrębu ewidencyjnego 8-Police,  KW SZ2S/00036662/8, położonej    w Policach przy  ul. Kościuszki 28.

ANEKS NR 1 DO WYKAZU NR 3/17 z dnia 23.01.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z póżn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

1. Punkt 3 wykazu otrzymuje brzmienie:

 „ Opis nieruchomości: nieruchomość położona jest przy ul. T.Kościuszki 28, 

w śródmiejskiej części  Polic, w rejonie gruntów mieszkaniowych i usługowych. Działka kształtem zbliżona jest do prostokąta. Część działki użytkowana jest jako przydomowe ogródki (umowy dzierżawy zawarte do 31.12.2017 r.).Przez teren działki przebiega sieć kanalizacyjna KS 160,do której podłączony jest budynek.

Działka  zabudowana jest wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym z  1902 roku wykonanym w technologii tradycyjnej. Budynek jest dwukondygnacyjny, jednoklatkowy, częściowo podpiwniczony. Budynek jest nieocieplony. Konstrukcja: fundamenty ceglane, ściany z cegły, stropy powyżej parteru drewniane, dach stromy kryty dachówką, schody drewniane, tynki gładkie cementowo-wapienne, stolarka PCV zespolona i drewniana skrzynkowa, elewacja - tynk wapienno cementowy (stan słaby). Budynek wyposażony w instalację elektryczną podtynkową i natynkową (stan słaby), wodną (stan słaby), kanalizacyjną (stan średni), gazową (stan średni), grzewczą (piece, większość zniszczona). Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 341,05 m2, powierzchnia klatki schodowej  36,66 m2, powierzchnia strychu 63,91 m2, powierzchnia piwnic 34,21 m2.  W budynku znajduje się pięć lokali mieszkalnych. Są to lokale o powierzchni od  38,50 do 90,74 m2 . Wysokość pomieszczeń od 2,44 do 2,95  m. Budynek wymaga przeprowadzenia remontu kapitalnego.”

2. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks do wykazu  wywieszono na okres 21 dni  w dniu 28.03.2017 r.