Police, dania: 22.02.2017 r.

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 - tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, ze w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu (I piętro) został wywieszony wykaz nr 4/17 przeznaczajqcy do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny, położony w Policach przy ul. Asfaltowej 1/3 wraz ze sprzedażą gruntu, w udziale.

Wykaz