ZnakGG.6845.164.2016.MB 

Police, dn. 22.02.2017 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 22.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 7/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej.

Wykaz