Znak: GG.6840.54.2011.AL

ANEKS NR 1 DO WYKAZU NR 6/17

z dnia 22.02.2017 r.

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z póżn.zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości:

  1. Punkt 2 wykazu otrzymuje brzmienie:

 „ Numer księgi wieczystej: dla działek 334/9, 334/10, 334/12, 334/13 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00034554/4, dla działki 334/16 prowadzona jest księga wieczysta KW SZ2S/00040698/0”

  1. Pozostała treść wykazu nie ulega zmianie.

Aneks do wykazu wywieszono na okres 21 dni w dniu 02.03.2017 r.

Police,02.03.2017 r.

Znak: GG.6840.54.2011.AL 

INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 02.03.2017 r. 
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony aneks nr 1 do wykazu nr 6/17 informującego o do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości określonych numerami działek: 334/9, 334/10, 334/12, 334/13, 334/16 z obrębu ewidencyjnego Trzeszczyn