ZnakGG.6845.164.2017.MB

Police, dn. 06.03.2017 r.

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 06.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 8/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz