ZnakGG.6845.372.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 53/Dz/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz