ZnakGG.6845.410.2016.MB  

 I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2016 r. poz. 2147 t.j. ) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 48/Dz/N/16 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej

wykaz