ZnakGG.6845.66.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje, że  w  dniu  09.02.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 4/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

wykaz