INFORMACJA 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 tekst jednolity ze zm.) Burmistrz Polic informuje, ze w dniu ll. 02, .2017 r. w siedzibie Um';du (I pi~tro) zosta! wywieszony wykaz nr 5/17 przeznaczajqcy do sprzedazy na rzecz najemc6w lokale mieszkalne, po!ozone w Policach przy ul. Mieczys!awa Niedzia!kowskiego 12A/7, ul. S!owianskiej 8/5 i ul. Nowopol 1/5 wraz z oddaniem w uzytkowanie wieczyste gruntu, w udziale.

Wykaz