Znak: GG.6845.   -  .2016.TR                                                                      

Znak: GG.6845. 47 .2017.TR                                                                       

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 1/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz1