Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do najmu w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego następującej nieruchomości, stanowiącej własność gminy Police:

Wykaz Nr ZGKiM / DP /1 / N / 21