Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do oddania w użyczenie.

WYKAZ NR 3/20