Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz.65) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy i najmu w formie bezprzetargowej:

Wykaz Nr 10/Dz/N/20