Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz.65), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza się do  sprzedaży prawo własności oraz  użytkowania wieczystego  nieruchomości,  oznaczonej następującymi numerami działek:

WYKAZ NR 11/20

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020r. poz. 65), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza się do  sprzedaży prawo użytkowania wieczystego  następującej nieruchomości:

WYKAZ NR 10/20

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 - tekst jednolity ze zm.) — podaję niniejszym do wiadomości, że został przygotowany do sprzedaży lokal mieszkalny, położony w Policach na rzecz najemcy tego lokalu wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 8/20

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r., poz. 65 - tekst jednolity ze zm.) — podaję niniejszym do wiadomości, że został przygotowany do sprzedaży lokal mieszkalny, położony w Policach na rzecz najemcy tego lokalu wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 7/20

Na podstawie art. 35. ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz.65 z póź. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy w trybie przetargu ograniczonego.

WYKAZ Nr 26/Dz/20

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn.zm), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych następujące nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Pilchowo:

WYKAZ NR  4/20

Na podstawie art.35, ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2018 poz.2204 z późn.zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz Nr 17/Dz/19

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonego do dzierżawy w trybie bezprzetargowym następującego terenu, stanowiącego własność gminy Police:

WYKAZ nr 30/Dz/18

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r. poz. 121 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że  przeznacza się do sprzedaży prawo własności oraz użytkowania wieczystego nieruchomości oznaczonej następującymi numerami działek:

Wykaz nr 20/18

 

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018 r. poz. 121 jednolity tekst z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy w trybie bezprzetargowym nastepujących terenów, stanowiących własność gminy Police:

WYKAZ nr 24/Dz/18