Od dnia 24 września 2015 roku mieszkańcy gminy Police mogą składać wnioski o wydanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej, uprawniającej do korzystania z ulg oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy Miasto Szczecin oraz miejskie instytucje kultury, które przystąpiły do programu „Szczecin Przyjazny Rodzinie”. Posiadanie Szczecińskiej Karty Rodzinnej uprawnia również do korzystania ulg i zniżek oferowanych w ramach współpracy przy realizacji programu przez prywatne firmy, instytucje i organizacje. Aktualny wykaz podmiotów udzielających zniżek i ulg dostępny jest na stronie internetowej http://www.przyjaznyrodzinie.szczecin.pl .