na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  oraz prawa własności nieruchomości działek w Policach

POŁOŻENIE

NUMER

DZIAŁKI

POW.

NUMER

KSIĘGI WIECZYSTEJ

CENA

WYWOŁAWCZA

WADIUM

 

 

 

m. Police

obręb 2-Police

 

1121

1122

1123

1125

1127

3184 m2

  439 m2

2840 m2

4734 m2

3043 m2

KW SZ2S/00034936/6

KW SZ2S/00010532/0

KW SZ2S/00007895/8

KW SZ2S/00001378/6

KW SZ2S/00001378/6

 

443 400,00 zł brutto

(zawiera podatek VAT w stawce 23%)

 

23 000,00 zł

1120

1126

1128

131 m2

243 m2

119 m2

KW SZ2S/00033418/2

KW SZ2S/00034162/9

KW SZ2S/00034162/9

 

na sprzedaż następującej nieruchomości składającej się z dwóch działek z obrębu ewidencyjnego Trzebież 3, położonej w Trzebieży przy ul. Brzozowej

treść przetargu - plik pdf

 

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 12-Police, położonego w rejonie ulicy Asfaltowej w Policach:

dokument PDF

 

na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego  nieruchomości położonej w Policach

POŁOŻENIE
I NUMER DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

 m. Police

obręb 2-Police

dz. nr 1131/2

1,3870 ha

443 000,00 zł brutto

zawiera podatek VAT w stawce 23%

 23 000,00 zł

5 000,00 zł

Burmistrz Polic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów

INFORMACJA O PRZETARGU PLIK PDF

na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów 45:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

643/1

642/2

476 m2

100 m2

120 000,00 zł

 

 6 000,00 zł

1 200,00 zł

Zgodnie z par. 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 wrzęsnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów i rokowań na zbycie nieruchomości (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1490) informuję, że w dniu 20.08.2018 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na najem 1-go garażu murowanego...

dokument PDF

 

Burmistrz Polic ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem garażu murowanego, położonego przy ul. Niedziałkowskiego w Policach

PLIK PDF

Informacja o wyniku przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę części nieruchomości gruntowej z przeznaczeniem pod budowę garażu o maksymalnych wymiarach 6mx6m nietrwale związanego z gruntem.

plik PDF - pobierz

 

po drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 2727/12 o pow. 999 m2 z obrębu ewidencyjnego 8-Police, położonej w Policach przy ul. Kościuszki 28, KW SZ2S/00036662/8.