na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 2-Trzebież, położonych w obrębie ulicy Polnej w Trzebieży.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

NETTO*

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

1104/8

1018 m2

95 000,00 zł

5 000,00 zł

        1 500,00 zł

1104/17

807 m2

80 000,00 zł

4 500,00 zł

        1 000,00 zł

na dzierżawę terenu o powierzchni 20 m2  z przeznaczeniem pod garaż blaszany

 Opis nieruchomości: przeznaczony do dzierżawy teren o powierzchni 20,00 m2 stanowi część działki oznaczonej numerem ewidencyjnym 280/34 z obręb 8-Police (KW SZ2S/00034591/5) położonej w obrębie ulicy Sienkiewicza w Policach - miejsce oznaczone kolorem czerwonym na załączniku mapowym stanowiącym integralną część ogłoszenia.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

 ogłasza

II przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.