Zgodnie z § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów  z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (t.j. Dz.U. z 2014 poz. 1490) informuję, że na dzień  09 kwietnia 2018r. na godz. 1000  wyznaczony był termin  drugiego przetargu ustnego nieograniczonego sprzedaż nieruchomości określonej numerem działki 673/2 o powierzchni 1290 m2 z obrębu 5-Trzebież (KWSZ2S/00002983/7).

Cena wywoławcza wynosiła  75 000,00 zł. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym.
W wyznaczonym terminie nikt nie wpłacił wadium i nikt nie przystąpił do przetargu.

Informację wywieszono na okres 7 dni w dniu 19.04.2018r.

na dzierżawę części nieruchomości gruntowej, położonej  w Policach przy ul. Dworcowej z przeznaczeniem pod budowę 1-go garażu o maksymalnych wymiarach 6mx6m nietrwale związanego z gruntem.

Treść ogłoszenia PDF

Regulamin przetargu PDF

 

  na sprzedaż  następującej nieruchomości położonej w Policach:

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

(zawiera podatek VAT

w stawce 23 % od części przeznaczonej pod zabudowę)

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

 379/2

 2912 m2

 35 000,00 zł

 2 000,00 zł

 400,00 ZŁ