W ramach projektu „Równy dostęp do edukacji przedszkolnej na terenach wiejskich w Gminie Police” powstanie dodatkowy oddział, placówka zostanie dostosowana do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, rozszerzona zostanie oferta o dodatkowe zajęcia zwiększające szanse edukacyjne dzieci oraz wyrównujące zdiagnozowane deficyty, nauczyciele będą doskonalić kompetencje i kwalifikacje.

Projekt jest skierowany do 125 dzieci w wieku przedszkolnym zgodnie z Ustawą o systemie oświaty i 5 nauczycieli z Przedszkola Publicznego Trzebieży. Unia Europejska w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 2014 – 2020 dofinansuje zakup mebli, tekstyliów, zabawki, kompletów wyprawek na cały rok szkolny. W oddziale będzie zapewnione wyżywienie dla dzieci, dlatego zakup wyposażenia kuchennego obejmie m.in. zastawę, napęd maszyny wielofunkcyjnej, zmywarkę, obieraczkę do ziemniaków, piec konwekcyjno-parowy.

Oprócz kuchni zaplecze techniczne będzie stanowić szatnia, do której zakupione zostaną szafki oraz znaczki identyfikacyjne. Dla dzieci zostaną zorganizowane wyjazdy do Teatru Pleciuga oraz do stadniny koni w Brzózkach. Na potrzeby codziennych zajęć będzie zakupiony sprzęt audiowizualny: telewizor, odtwarzacz CD i DVD.

Całkowita wartość projektu wynosi 842 621,40 zł, w tym 709 021,40 zł stanowią środki RPO WZ 2014-2020.