Budynek powstał w roku 1913. Posiada stromy dach, wieżę strażacką oraz dobudowaną w latach sześćdziesiątych świetlicę. Był i jest użytkowany jako remiza strażacka.
W budynku będącym przedmiotem opracowania znajdują się garaż jednostanowiskowy dla samochodu strażackiego, pomieszczenie świetlicy z małym zapleczem, magazyn paliw, wieża strażacka,  małe biuro OSP.

Dwa bliźniacze budynki komunalne zlokalizowane przy ul. Bankowej 9 i 11 w Policach zostały wzniesione na przełomie lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych poprzedniego stulecia w oszczędnościowym systemie lekkiego szkieletu stalowego ze stropami żelbetowymi i lekką obudową zewnętrzną – pełniły one wtedy funkcję hoteli pracowniczych. Każdy z budynków składa się z trzech, czterokondygnacyjnych segmentów mieszkalnych, parterowego segmentu ogólnego oraz parterowego łącznika. Ze względu na niedostateczny stan techniczny i eksploatacyjny budynków, podjęto decyzję o ich rozbiórce i wybudowaniu na ich miejscu nowych budynków mieszkalnych.

W sierpniu 2007 roku planowane jest rozpoczęcie, a w maju 2008 roku zakończenie przebudowy budynku komunalnego zlokalizowanego w Trzebieży przy ul. WOP 7.

Budynek składa się z dwóch połączonych ze sobą brył. Pierwszą stanowi budynek piętrowy z dachem dwuspadowym (poddasze) kryty dachówką i częściowo papą, wybudowany ok. 1905 roku. Drugą stanowi dobudówka z lat 60-tych, budynek piętrowy ze stropodachem  pokrytym papą.

W IV kwartale 2000r. oddano do użytkowania inwestycję związaną z modernizacją i rozbudową Szkoły Podstawowej w Tanowie.

Inwestycja ta swoim zakresem  obejmowała trzy podstawowe części:

W marcu 2004 roku została zakończona inwestycja związana z budową Gimnazjum w Trzebieży, zlokalizowanym na działce istniejącej Szkoły Podstawowej w Trzebieży.

Budynek Gimnazjum wykonano w tradycyjnej metodzie realizacji, dwukondygnacyjny, bez podpiwniczenia, kryty dachem płaskim - stropodach wentylowany. Układ konstrukcyjny budynku stanowią poprzeczne i podłużne ściany nośne.

W grudniu 1999 roku zakończono inwestycję związaną z budową wielorodzinnego budynku mieszkalnego przy ul. Kołątaja/Sikorskiego w Policach. Budynek o kubaturze 12 550 m3  został wykonany w technologii tradycyjnej, trzyklatkowy, czterokondygnacyjny, podpiwniczony, zwieńczony dachem o konstrukcji drewnianej, z użytkowym poddaszem. 

Etap I - infrastruktura oraz urządzenia do uprawiania sportu.

W lipcu 2003 roku została zakończony I etap budowy kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ul. Piaskowej w Policach. Oddano do użytkowania boisko do gry w piłkę nożną o sztucznej nawierzchni, boiska do gry w piłkę siatkówką i koszykówkę, urządzenia do uprawiania dyscyplin lekkoatletycznych (bieżnia sześciotorową - 400 m, stanowiska do skoku w dal i pchnięcia kulą.) oraz trybuny na 365 osób. W ramach I etapu wykonano również pełną infrastrukturę techniczną, sieć wodno - kanalizacyjną, oświetlenie i ogrodzenie terenu, małą architekturę oraz zieleń. Głównym wykonawcą inwestycji była firma Masters Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Koszt realizacji etapu I wyniósł 4. 300.000,00 zł.

Zakład Odzysku i Składowania Odpadów Komunalnych w Leśnie Górnym utworzony został uchwałą Rady Miejskiej w Policach w dniu 27 marca 2001 r. i jest zakładem budżetowym Gminy Police powołanym do realizacji wynikających z przepisów prawa zadań własnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami. Budowa Zakładu w Leśnie Górnym była jedną z największych inwestycji proekologicznych realizowanych przez Gminę Police w latach 1999-2001.

Na podstawie analizy przeprowadzonej przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wykorzystania kwater grzebalnych na pochówki na terenie cmentarza komunalnego w Policach, przy ul. Tanowskiej, całkowite zapełnienie wolnych kwater ma nastąpić na początku 2006 r.

Planowana inwestycja obejmuje teren położony w Policach-Jasienicy przy ul. Owocowej, w części należący do Gminy Police, użytkowany przez Zespół Szkół nr2 (dz. nr 495/2 i 501/4)  a w części należący do Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwa Trzebież (dz. nr 191/3). Ze względu, że część działki nr 191/3 w planie zagospodarowania przestrzennego znajduje się w obrębie usług oświaty, Gmina Police prowadzi rozmowy z Nadleśnictwem Trzebież na temat możliwości jej użytkowania i zagospodarowania przez Gminę.