Zdjęcia bezpańskich psów ( lub pozostających bez opieki ) które zostały pochwycone na terenie gminy Police są dostarczane do Schroniska dla Zwierząt w Dobrej - przy ul. Zwierzynieckiej 1 w miejscowości Dobra. http://www.schronisko.dobraszczecinska.pl/

Zdjęcia bezdomnych zwierząt, które mogą zostać przekazane do adopcji znajdują się także na stronie internetowej Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce Oddział w Policach.

www.toz.police.pl

W przypadku przebywania bezdomnych psów lub kotów na terenie gminy Police, szczególnie tych które wymagają opieki lub uległy wypadkom samochodowym, można takie zdarzenia zgłaszać do: Straży Miejskiej w Policach nr tel. 91 - 3 - 17 - 62 - 72, Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr tel. 508 - 222 - 247, Wydział Ochrony Środowiska 91 - 4 - 31 - 18 - 03.