Znak: GG.6845.   -  .2016.TR                                                                      

Znak: GG.6845. 47 .2017.TR                                                                       

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 jednolity tekst  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach  na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz  nr 1/Dz/17 informujący o przeznaczeniu do  dzierżawy w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność Gminy Police.

wykaz1

Znak: GG.6840. 3.2017.AL

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147 t.j.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 1/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul.WOP 16/3 wraz z udziałem w  częściach wspólnych  budynku oraz oddaniem w użytkowanie wieczyste gruntu oznaczonego numerem  działki 417  z obrębu 3-Trzebież w udziale w wysokości 240/1000 części.

Znak: GG.6840.36.2016.AL

INFORMACJA

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarcenieruchomościami (Dz.U.2016.2147t.j.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 23.01.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 3/17  informujący  o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2727/12  z obrębu ewidencyjnego 8-Police,  KW SZ2S/00036662/8, położonej    w Policach przy  ul. Kościuszki 28.