Znak: GG.6840.22.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz.2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że  w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 11/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieruchomości oznaczonej numerem działki  533/1 z obrębu 1-Police.

WYKAZ NR 11/17

Znak: GG.6840.9.2016.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r.  poz. 2147  z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr 10/17  informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 475/4 o pow. 137 m2 z obrębu 1-Police, z  przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, określonej numerem działki 475/1.

WYKAZ NR 10/17

Znak: GG.6840.5.2017.AL

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U.2016.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 19.04.2017 r. w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  wykaz nr  6 /17  informujący
o przeznaczeniu do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego  lokalu mieszkalnego położonego w Trzebieży przy ul. Szkolnej 1/3 wraz z udziałem
w  udziale w wysokości 260/1000 części w częściach wspólnych gruntu i budynków.

WYKAZ NR 6/17

ZnakGG.6845.220.2017.MB

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  11.04.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 13/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

ZnakGG.6845.79.2016.MB

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  29.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Aneks nr 1 do wykazu nr 4/Dz/17 z dnia 09.02.2017 r. nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Aneks

ZnakGG.6845.219.2017.MB                                                  

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce      nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  29.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 12/Dz/N/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz

Znak:GG.6840.47.2017.MK

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz.2147 z późn. zm.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 29.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony wykaz nr 8/17 informujący o przeznaczeniu do sprzedaży w trybie bezprzetargowym nieruchomości określonej numerem działki 263/46 o pow. 168 m2 z obrębu Tanowo z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej określonej numerem działki 263/1 z obrębu Tanowo. 

Na podstawie art. 35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2016.2147t.j.), Burmistrz Polic informuje, że w dniu 28.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego  w Policach na tablicy ogłoszeń na okres 21 dni został wywieszony  aneks nr 1 do wykazu nr 3/17  informującego o przeznaczeniu do sprzedaży zabudowanej nieruchomości określonej numerem  działki 2727/12 z obrębu ewidencyjnego 8-Police,  KW SZ2S/00036662/8, położonej    w Policach przy  ul. Kościuszki 28.

ZnakGG.6845.192.2017.MB

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce   nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j.z późn.zm.) Burmistrz   Polic   informuje,  że  w  dniu  22.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 11/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

WYKAZ

ZnakGG.6845.197.2017.MB  

Police, dn. 18.03.2017 r. 

I N F O R M A C J A

Na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.z 2016 r. poz. 2147 t.j. z późn.zm.) Burmistrz Polic informuje, że w dniu 18.03.2017 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Policach został wywieszony Wykaz Nr 10/Dz/17 nieruchomości gruntowych, przeznaczonych do dzierżawy w formie bezprzetargowej.

Wykaz