Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie

WYKAZ NR  11 /22

Na podstawie art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r., poz. 1899 z póżn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży w  trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości  przyległych, następujące nieruchomości z obrębu ewidencyjnego Tanowo:

WYKAZ NR  12/22

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.), Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości, że zostały przygotowane do sprzedaży lokale mieszkalne, położone w Policach na rzecz najemców lokali wraz ze sprzedażą gruntu:

WYKAZ NR 10/22

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.), Burmistrza Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do najmu w trybie ustnego przetargu nieograniczonego na następujące lokale użytkowe (garaże), stanowiące własność gminy Police.

Wykaz Nr ZGKIM / DP /7/ N / 2022

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Police.

Wykaz  Nr 26/Dz/22