Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowej.

Wykaz  Nr 5/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych:

Wykaz  Nr 4/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowej:

Wykaz  Nr 3/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonych do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowych.

Wykaz  Nr 2/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz przeznaczonej do dzierżawy, w trybie bezprzetargowym do lat trzech, nieruchomości gruntowej:

Wykaz  Nr 1/Dz/22

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR  21 /Dz/21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021, poz. 1899 z późn. zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  przeznaczonej do oddania w dzierżawę w drodze bezprzetargowej

WYKAZ NR  20 /Dz/21

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r., poz. 1899 ze zm.) Burmistrz Polic podaje do publicznej wiadomości wykaz  nieruchomości  gruntowej przeznaczonej do oddania w użyczenie

WYKAZ NR  1 /22