Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

 ogłasza

II przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na sprzedaż następujących nieruchomości:

POŁOŻENIE NIERUCHOMOŚCINUMER DZIAŁKIPOWIERZCHNIACENA WYWOŁAWCZA BRUTTO (zawiera  podatek VAT w  stawce 23%)WADIUMMINIMALNEPOSTĄPIENIE

m. Police

obręb 6-Police  

1973/52

1973/53

1973/54

1973/55

1973/56

1973/57

1000 m2 

1000 m2 

1000m2 

1000 m2 

1000 m2 

1000 m2

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

67 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

6 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

1 000,00 zł

Gmina Police

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

72-010 Police,  ul. Bankowa 18,  tel. ( 91) 43-11-390, 43-11-350

ogłasza

przetarg nieograniczony pisemny na najem powierzchni 50m2 na dachu budynku  stanowiącego własność Gminy, zlokalizowanego przy ul. Bankowej 20 w Policach,
z przeznaczeniem na instalację infrastruktury telekomunikacyjnej, prowadzony na podstawie Zarządzenia Burmistrza Polic nr 140/2021 z dnia 1 czerwca 2021 roku.

na oddanie w dzierżawę na 20 lat gruntu o powierzchni 4338 m2, stanowiącego część działki oznaczonej numerem 1097/10 z  obrębu  3- Police.

na sprzedaż następujących nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 3-Trzebież

NR DZIAŁKIPOW.CENA WYWOŁAWCZABRUTTO(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)WADIUMMIN.POSTĄPIENIE
476/2 + udział 1/3 w działce nr 476/5668 m2 637 m292 000,00 zł4 700,00 zł        1 000,00 zł
476/3 + udział 1/3 w działce nr 476/5668 m2 637 m291 000,00 zł4 600,00 zł        1 000,00 zł