na  oddanie w użytkowanie wieczyste na 40 lat nieruchomości położonej w Policach w obrębie ulicy Licealnej z przeznaczeniem na działalność usługową zgodną z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

314/97

obr.5 Police

13 494 m2

328 550,00 zł

17 000,00 zł

4000,00 zł

na sprzedaż  następującej nieruchomości położonej w Trzebieży:

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

(zawiera podatek VAT

w stawce 23 % )

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

80/7

864 m2

65 000,00 zł

7 000,00 zł

700,00 ZŁ

 na sprzedaż następującej nieruchomości z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

BRUTTO

(zawiera podatek VAT w stawce 23 %)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

402/1

927 m2

 

86 000,00 zł

 

 4 300,00 zł

 900,00 zł

 na sprzedaż  następującej nieruchomości położonej w Trzebieży:

NR DZIAŁKI

POWIERZCHNIA

CENA WYWOŁAWCZA BRUTTO

(zawiera podatek VAT
w stawce 23 % )

WADIUM

MIN.

POSTĄPIENIE

673/2

1290 m2

94 000,00 zł

5 000,00 zł

1000,00 ZŁ

z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach przy ul. Piastów 45:

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

643/1

642/2

476 m2

100 m2

120 000,00 zł

 

 6 000,00 zł

1 200,00 zł

z obrębu ewidencyjnego 1-Police, położonej w Policach w obrębie ulicy Dworcowej:

Lp.

NR DZIAŁKI

POW.

CENA WYWOŁAWCZA

(sprzedaż zwolniona z podatku VAT)

WADIUM

MIN.POSTĄPIENIE

nie może wynosić mniej niż  1 % ceny wywoławczej

1

502/5

5899 m2

123 000,00 zł

 6 500,00 zł

1 300,00 zł