Projekt: "Rozbudowa kompleksu turystycznego w Trzebieży" - INT/MV-BB-PL/B/036/05
Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 3 885 696,12 PLN
Całkowite wydatki kwalifikowane w ramach Projektu wynoszą: 3 361 737,43 PLN
Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR): 2 509 214,64 (74,64%)
Wkład własny: 852 522,79 PLN (25,36%)

W czerwcu 2005 roku zakończono inwestycję, której przedmiotem była przebudowa i zmiana funkcji użytkowej budynku byłego Przedszkola Publicznego nr 2 w Policach, mieszczącego się przy ul. Zamenhofa.

Projekt: Przebudowa i modernizacja infrastruktury sportowej Filii SP 8 w Policach.

Beneficjent: Gmina Police
Całkowita wartość projektu: 306. 878,74 PLN
Dofinansowanie w ramach kontraktu wojewódzkiego: 150.000,00 PLN
Wkład własny: 156.878,74 PLN

Inwestycja współfinansowana jest w ramach Programu Współpracy Przygranicznej Polska-Niemcy Phare edycja 2001 i 2003.

W czerwcu 2005 roku zakończono I etap inwestycji w ramach, którego wybudowano około 28 km kanalizacji sanitarnej – grawitacyjnej i tłocznej z niezbędną infrastrukturą (przepompownie z zasilaniem energetycznym) wraz z realizacją przyłączy do budynków oraz kanalizacji deszczowej i sieci wodociągowej części miejscowości:

W czerwcu 2003 roku oddano do użytku stację uzdatniania wody w Tanowie, spełniającą wysokie sanitarne normy jakości zgodne z wymogami europejskimi. Oddano do użytku trzy nowe studnie głębinowe, zmodernizowano studnię eksploatowaną wcześniej oraz zainstalowano nowoczesny system uzdatniania wody. Z nowego ujęcia korzystać będą mieszkańcy Tanowa, Pilchowa, Bartoszewa, Wieńkowa, Tatynii i Witorzy - w razie awarii na terenie miasta Polic, mieszkańcy będą zaopatrywani w wodę również z tej stacji.

We wrześniu 2003 roku oddano do użytkowania salę gimnastyczną wraz z kompleksowym zapleczem Gimnazjum nr 1 przy ul. Tanowskiej w Policach.

Zakres inwestycji obejmował budowę hali sportowej z boiskiem o wymiarach 35x16m przeznaczonym do gier zespołowych typu: siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, tenis i inne, zapleczem socjalnym z szatniami, natryskami, w-c oraz pomieszczeniem magazynowym na sprzęt sportowy. Dodatkowo na zapleczu sali usytuowano pomieszczenie do ćwiczeń korekcyjnych, oraz pomieszczenie do ćwiczeń siłowych. Obiekt przystosowany jest do korzystania w godzinach popołudniowych przez mieszkańców Gminy Police. W hali sportowej zlokalizowano galerię oraz widownię na około 100 osób.

W styczniu 2004 roku oddano do użytkowania inwestycję związaną z modernizacją targowiska gminnego przy ul. PCK w Policach.
Targowisko Gminne to zespół wybudowanych 74 pawilonów z zadaszonymi ciągami komunikacji pieszej. Zespoły pawilonów wykonane zostały z konstrukcji stalowej obłożonej płytami warstwowymi „Balexmetal”. Zadaszenie ciągów pieszych stanowią płyty poliwęglowe. Koncepcja przestrzenna targowiska została oparta na siatce modułowej.

W roku 2003 została podjęta decyzja o wykonaniu modernizacji istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Trzebieży. Celem modernizacji było poprawienie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. W ramach przeprowadzonej modernizacji zmieniono całkowicie technologię uzdatniania z zastosowaniem filtrów zamkniętych wypełnionych złożem filtracyjnym, pracujących w układzie dwustopniowej filtracji.

We wrześniu 2005 roku zakończona została inwestycja związana z przebudową budynków przy ul. Niedziałkowskiego 12a i 12b.
Przedmiotem inwestycji były dwa budynki typu „Berlin” pełniące do 1991 roku funkcję hoteli pracowniczych. W grudniu 1991 roku budynki te zostały przekazane ZGKiM w Policach i decyzją Rady Miejskiej w Policach z początkiem roku 1992 zostały przeznaczone jako budynki mieszkalne komunalne.