Harmonogram wywozu odpadów zmieszanych:

Harmonogram wywozu gabarytów:

Harmonogram selektywnej zbiórki odpadów: