Gmina Police nawiązała współpracę z Fundacją Na Rzecz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL w celu przeprowadzenia warsztatów edukacyjnych o tematyce ekologicznej w gminnych placówkach oświatowych, które wyraziły chęć udziału w zaproponowanym przez Wydział Gospodarki Odpadami przedsięwzięciu. Warsztaty prowadzone były od 27 listopada 2017 r. do 15 grudnia 2017 r. w Szkołach Podstawowych: nr 1, 2, 3, 5, 8 w Policach oraz Szkole Podstawowej w Tanowie i Filii tej Szkoły w Pilchowie. Łącznie przeprowadzono 97 godz. warsztatów.

Prowadząca warsztaty, przedstawicielka Fundacji RECAL, Pani Joanna Juścińska dostosowała zajęcia do różnych grup wiekowych, tak by uczniowie mogli aktywnie w nich uczestniczyć.

Główny nacisk warsztatów położony był na:

  • wyrabianie u uczniów nawyku segregacji odpadów,
  • pokazanie korzyści płynących z odzysku surowców wtórnych i wskazanie możliwych zastosowań odzyskanych odpadów opakowaniowych,
  • uczenie prawidłowego segregowania poszczególnych surowców wtórnych.

Dyrektorzy ww. placówek oraz nauczyciele bardzo aktywnie włączyli się do akcji, co wpłynęło na sprawny jej przebieg. Uczniowie wykazywali się dużym zaangażowaniem i wiedzą na poruszane tematy.

Zaprezentowana postawa uczniów szkół podstawowych wobec problemów związanych z ochroną środowiska naturalnego świadczy o właściwej pracy edukacyjnej nauczycieli.

Na początku 2018r. Wydział Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego w Policach zamierza przeprowadzić tego typu warsztaty w pozostałych placówkach oświatowych, w tym we wszystkich placówkach przedszkolnych w Gminie Police.