BURMISTRZ POLIC PRZYPOMINA, że zgodnie z przyjętą przez Radę Miejską w Policach uchwałą z dnia 21 czerwca 2016r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Police dopuszcza się spalanie odpadów roślinnych na terenie nieruchomości w okresie od 1 marca do 15 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, z zastrzeżeniem, że proces spalania odbywać się będzie w sposób bezpieczny i kontrolowany oraz nie będzie uciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.