Przypominamy, że pojemniki, które są umieszczone w aptekach na terenie gminy Police, służą tylko i wyłącznie do zbiórki przeterminowanych i niewykorzystanych leków. Nie wrzucamy do nich odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, a w szczególności igieł i strzykawek.